Corp profesoral:

1.   Pr. prof. univ. dr. Nicu DumitraşcuPatrologie, Misiologie şi ecumenism

2.   Pr. prof. univ. dr. Dumitru MegheşanTeologie fundamentală şi dogmatică

3.   Pr. prof. univ. dr. Marius Ţepelea Istoria bisericească universală

4.   Pr. conf. univ. dr. Miron ErdeiCatehetică, Omiletică şi Pedagogie

5.   Pr. conf. univ. dr. Mihai BrieMuzică bisericească

6.   Pr. lect. univ. dr. Emil CioarăLiturgică şi Pastorală

7.   Pr. lect. univ. dr. Iosif FerenţMorală creştină

8.   Pr. lect. univ. dr. Ionel ChiraLimbi clasice, Istoria Bisericii Ortodoxe Române

9.   Pr. conf. univ. dr. Viorel PopaStudiul Vechiului Testament

10.   Pr. lect. univ. dr. Doru FerStudiul Noului Testament

11. Asist. univ. dr. Adina RoşuLimbi clasice

12.   Asist. univ. dr. Ovidiu Sferlea Patrologie și Istorie bisericească universală

13.   Pr. asist. univ. dr. George IndrecanMuzică bisericească şi ritual

14.   Diac. lect. univ. dr. Florin Toader Tomoioagă – Teologie sistematică


Galeria de onoare a profesorilor care au predat la facultatea noastră:

PS Prof. univ. dr. Ioan Mihălțan - Misiologie
Diac. conf. univ. dr. Pavel Cherescu - Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu - Patrologie
Prof. univ. dr. Liviu Borcea - Istoria Bizanțului

Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Lițiu - Formare duhovnicească