Cercetare


În anul 2006, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Oradea, s-au înființat următoarele două centre de cercetare: Centrul transilvănean de studii istorice bisericești şi Centrul de studii pastoral-misionare.

Centrul de studii teologice interdisciplinare a fost înființat în anul 2007, prin contopirea Centrului transilvănean de studii istorice bisericești şi a Centrului de studii pastoral-misionare, care au funcționat până la acea dată.

Toate cadrele didactice ale Facultăţii desfăşoară o activitate ştiinţifică de cercetare. Ca rod al cercetării cadrelor didactice, este editată revista Orizonturi teologice, ce apare din anul 2000, patru numere pe an, iar din anul 2011 într-un nou format, ca Serie nouă.


În cadrul său îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică, de cercetare, cadrele didactice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea, masteranzi şi studenţi teologi.

Aria de cercetare este Teologia (Istorie bisericească, studii biblice, teologie sistematică şi teologie practică).

Sub egida Centrului de studii teologice interdisciplinare se desfăşoară simpozioane cu caracter naţional şi internaţional, conferinţe, workshop-uri, etc.